Usluge

Ordinacija Stanarević pruža sve vrste stomatoloških usluga. Nabrojaćemo samo određeni broj osnovnih usluga, za više informacija pozovite našu ordinaciju ili dođite lično.
1. Vađenje zuba obično
2. Amalgam ispuni
3. Amalgam III pov.ili Nad
4. Kompozitni ispuni
5. Punjenje kanala korena(1-3)
6. Aplikacija leka-Prva pomoć
7. Metal keramička krunica
8. Vađenje zuba komplikovano
9. Akrilatna proteza totalna -parcijalna
10. Skeletirana proteza
11. Livena nadogradnja
12. Hirurško vađenje zuba
13. Resekcija korana
14. Cistektomija
15. RTG snimak
16. ČZK
17. Hirurško zatvaranje sinusa
18. Beljenje zuba lampom
19. Podlaganje proteze
20. DPP -Periapikalno punjenje
21. Medikamentni uložak
22. Retenciona folija
23. Hirurški zahvati na mekim tkivima zuba(po zubu)
24. Cirkoni
25. Ortodontski aparat