Dr Gorana Stanarević

Doktorka Gorana Tomić Stanarević je rođena 1968. godine. Sa radom počinje 1996. godine, a zvanje specijalista ortopedije stiče 2001. godine.

Poseduje brojne diplome i sertifikate iz različitih segmenata stomatologije, koje svedoče o kontinuiranom usavršavanju i edukaciji.

Član je Udruženja ortodonata Srbije.

Kontakt telefon: +381 64 12 79 566